ul. Kraszowicka 46
58-100 Świdnica
e-mail: e-druk@o2.pl
 

Przydatne informacje

Nawigacja: Home / Przydatne informacje

Przydatne informacje:
* prace należy przygotować zachowując odpowiednią rozdzielczość i kolorystykę (CMYK);
* pliki należy przygotować w skali 1:1;
* prosimy o zamianę czcionek na krzywe;
* preferowane rozszerzenia plików: .tiff, .pdf, .cdr, .eps, .ai.
 
Projekty można dostarczyć:
* osobiście;
* pocztą elektroniczną;
* na serwer FTP.
 
 
Przygotowanie Do Druku
 
1. NOŚNIKI
Państwa prace mogą być dostarczane do naszej firmy na nośnikach typu: CD, DVD, pamięci USB lub zapisane bezpośrednio na naszym serwerze FTP.
Po zalogowaniu na serwer należy w katalogu „Public” założyć własny folder, do którego będziecie Państwo mogli wgrywać kolejne pliki. Należy pamiętać o tym, że nie mamy obowiązku archiwizowania tych plików dłużej niż 7 dni roboczych po zakończeniu zlecenia.

WAŻNE!
Zapis plików na serwerze FTP nie jest równoznaczny ze złożeniem zlecenia! Każde zamówienie należy potwierdzić pisemnie (mailowo) u obsługującego Państwa firmę pracownika. Właściwa forma zlecenia została określona w „Ogólnych warunkach współpracy”.


2. DOPUSZCZALNE FORMATY PLIKÓW
Przyjmujemy pliki:
TIFF, JPG, PNG, EPS, CDR(do wersji X3), AI, INDD, PDF, Wszelkie pliki pakietu MS Office oraz OpenOffice.
Do druku przyjmujemy pliki w trybie CMYK, należy jednak pamiętać, że ripowanie obrazu w trybie RGB może powodować znaczne odchylenia kolorów uzyskanych od spodziewanych. Rezultat z reguły jest wówczas dużo gorszy niż przy wykorzystaniu trybu CMYK. Jedynym wyjątkiem od tej zasady to pliki przeznaczone do druku na maszynie EPSON StylusPRO 11880, gdzie ripowanie oraz druk odbywają się w trybie RGB

Zaleca się, aby:
Prace zawierające grafikę rastrowaną (np. zdjęcia, pełnokolorowe projekty) dostarczać:
- w postaci map bitowych CMYK
- w skali 1:1
- w formacie *.TIFF(bez kompresji), *.JPG(max.quality), bądź w formacie *.EPS z Photoshop’a bez
  podglądu, kompresja (JPG maximum quality)
- w rozdzielczości odpowiedniej do rozdzielczości druku (ok. 50 – 300dpi)

Prace zawierające wyłącznie grafikę wektorową dostarczać:
- w postaci map bitowych CMYK
- w skali 1:1
- w postaci plików *.EPS, *.CDR lub *.AI (zmieniając czcionki na krzywe!!!)
- w rozdzielczości odpowiedniej do rozdzielczości druku


3. KOLORY NEWRALGICZNE
Jeżeli Państwa projekty zawierają newralgiczne kolory (np. loga firmowe), które muszą być dokładnie odwzorowane na naszym wydruku prosimy o dołączenie do zlecenia wydruku próbnego (Cromalin, MatchPrint). BBR nie bierze odpowiedzialności za ewentualne odchylenia od kolorów oczekiwanych, jeżeli klient nie dostarczy wydruku proof, lub nie zatwierdzi go bezpośrednio w naszej firmie. 

UWAGA!
Zalecamy „podbijanie” czystej czerni pozostałymi składowymi CMYK np. 50% - 70%. 
Uwaga ta dotyczy zarówno grafiki rastrowej, w której 
z reguły programy graficzne generują czerń składającą się ze wszystkich składowych CMYK, jak i grafiki wektorowej. W programie Photoshop zalecamy ustawienie parametrów generacji czerni na nie więcej niż średnie. 


4. ROZDZIELCZOŚĆ
Optymalna rozdzielczość drukowanego pliku nie wynika 
z technologii druku czy nawet rozdzielczości urządzenia drukującego. Teoretycznie, im wyższa jest rozdzielczość pracy, tym lepszy będzie wydruk, jednak w przypadku małoformatowych wydruków cyfrowych należy przyjąć jako standard rozdzielczość 300dpi. 


5. WAŻNE
  • Przed wysłaniem pracy do druku należy dokładnie sprawdzić jej ostateczny rozmiar! Niektóre programy przekłamują rozmiary podczas eksportu, zmieniając nawet proporcje boków (np. COREL). 
  • W przypadku pracy w formacie postscript-owym *.EPS należy sprawdzić ją, otwierając np. w programie PHOTOSHOP.
  • Dla prac postscript-owych zaleca się sporządzenie prostego proof’a w postaci pliku *.JPG, który pozwoli nam upewnić się, że plik wygląda u nas tak samo jak u Państwa. 
  • Format i stopień kompresji zalecamy dobrać tak, aby nasi pracownicy mogli wykryć ewentualne problemy z drobnymi elementami, liternictwem itp. 
  • Plik powinno się zapisać w trybie CMYK bez użycia profili. 
Grafika: eeb.pl | Na silniku windu.org